Blog

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại
DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  SUPPER VIP, giá: 1.000.000 VNĐ 

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

 LIÊN HỆ  KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01683.066.761

      HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 01683.066.761

 Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
25/05/2018 Đầu 7- Đuôi 8 Miss
24/05/2018 Đầu 7– Đuôi 6  Win Đầu 7– Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 2 – Đuôi 9 Miss
22/05/2018 Đầu 6 – Đuôi 2 Miss
21/05/2018 Đầu 1 – Đuôi 9  Win Đầu 1
20/05/2018 Đầu 1- Đuôi 8 Miss
19/05/2018 Đầu 8- Đuôi 5  Win Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 4– Đuôi 0  Win Đầu 4– Đuôi 0
17/05/2018 Đầu 2– Đuôi 0  Win Đầu 2
16/05/2018 Đầu 7– Đuôi 0  Win Đầu 7– Đuôi 0
15/05/2018 Đầu 1– Đuôi 6  Win Đầu 1– Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đầu 4– Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 3– Đuôi 6  Win Đầu 3– Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8– Đuôi 1  Win Đầu 8– Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 0– Đuôi 4  Win Đầu 0– Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 2- Đuôi 0  Win Đuôi 0
09/05/2018 Đầu 6– Đuôi 0  Win Đầu 6– Đuôi 0
08/05/2018 Đầu 7– Đuôi 6  Win Đầu 7– Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 6– Đuôi 9  Win Đầu 6
06/05/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Miss
05/05/2018 Đầu 5- Đuôi 2  Win  Đuôi 2
04/05/2018 Đầu 0– Đuôi 2  Win Đầu 0– Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 0– Đuôi 2  Win Đầu 0– Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 7– Đuôi 9  Win Đầu 7– Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5– Đuôi 6  Win Đầu 5– Đuôi 6
30/04/2018 Đầu 8- Đuôi 4  Win  Đuôi 4
29/04/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
28/04/2018 Đầu 0- Đuôi 4 Miss
27/04/2018 Đầu 3– Đuôi 4  Win Đầu 3
26/04/2018 Đầu 8– Đuôi 6  Win Đầu 8– Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 5– Đuôi 0  Win Đầu 5– Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đầu 4– Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 7- Đuôi 1 Miss
22/04/2018 Đầu 9- Đuôi 6  Win Đuôi 6
21/04/2018 Đầu 6– Đuôi 6  Win Đầu 6– Đuôi 6
20/04/2018 Đầu 6– Đuôi 1  Win Đầu 6– Đuôi 1
19/04/2018 Đầu 1- Đuôi 3 Miss
18/04/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
17/04/2018 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
16/04/2018 Đầu 5- Đuôi 6  Win  Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5– Đuôi 2  Win Đầu 5– Đuôi 2
14/04/2018 Đầu 7– Đuôi 0  Win Đầu 7– Đuôi 0
13/04/2018  Đầu 0 Đuôi 4  Win Đầu 0
12/04/2018  Đầu 1 Đuôi 8  Win Đầu 1– Đuôi 8
11/04/2018  Đầu 4- Đuôi 7 Miss
10/04/2018  Đầu 1- Đuôi 5 Miss
09/04/2018  Đầu 8- Đuôi 5 Miss
08/04/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
07/04/2018  Đầu 9 Đuôi 5  Win Đầu 9
06/04/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Miss
05/04/2018  Đầu 9 Đuôi 1  Win Đầu 9
04/04/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Win Đầu 8– Đuôi 2
03/04/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4
02/04/2018  Đầu 0- Đuôi 2  Win  Đuôi 0
01/04/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7– Đuôi 1
31/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3– Đuôi 9
30/03/2018  Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0
29/03/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8
28/03/2018  Đầu 8 Đuôi 8  Win Đầu 8– Đuôi 8
27/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6
26/03/2018  Đầu 2 Đuôi 0  Win Đầu 2
25/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9– Đuôi 4
24/03/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4– Đuôi 5
23/03/2018  Đầu 0 Đuôi 3  Win  Đuôi 3 
22/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3– Đuôi 9
21/03/2018  Đầu 7- Đuôi 4 Miss
20/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6
19/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9– Đuôi 4 
17-18/03 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018  Đầu 4 Đuôi 8  Win Đầu 4
15/03/2018  Đầu 1 Đuôi 5  Win Đầu 1
14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5– Đuôi 4
13/03/2018  Đầu 0 Đuôi 7  Win Đầu 0– Đuôi 7
12/03/2018  Đầu 7 Đuôi 9  Win Đầu 7
11/03/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Win Đầu 2– Đuôi 9
10/03/2018  Đầu 3 Đuôi 0  Win Đầu 3– Đuôi 0
09/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2– Đuôi 3
08/03/2018  Đầu 9 Đuôi 8  Win Đầu 9– Đuôi 8 
07/03/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Win Đầu 8– Đuôi 3 
06/03/2018  Đầu 6 Đuôi 0  Win Đầu 6– Đuôi 0 
05/03/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6– Đuôi 5 
04/03/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3 
03/03/2018  Đầu 9- Đuôi 6  Win Đuôi 6
02/03/2018  Đầu 8 Đuôi 0  Win Đầu 8– Đuôi 0
01/03/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
28/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7
27/02/2018  Đầu 6 Đuôi 6  Win Đầu 6– Đuôi 6
26/02/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3– Đuôi 9
25/02/2018  Đầu 1 Đuôi 0  Win Đầu 1– Đuôi 0
24/02/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5– Đuôi 4
23/02/2018  Đầu 5- Đuôi 5 Miss
22/02/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6– Đuôi 5
21/02/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đầu 5– Đuôi 9
20/02/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2– Đuôi 8

Address

Your Address

Your Pincode

Phone

Your Phone No.

Your Phone No.

Email

Your Email

Your Email